top of page

DOKUMENDID

1. Sisseastumisavaldus.             Sisseastumisavalduse võib meile saata ka digiallkirjaga.

2. Õppekava

HUVIKOOLIST AMETLIKULT

Rakvere Joogakool on Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt registreeritud erahuvikoolina 06.05.2019, 
registreerimisnumber: 1.1-3/19/101.

"Jooga" Õppekava peamiseks ülesandeks ja eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele terviklikku haridust Iseendast ja seeläbi pidevat tuge 1-9 klassini. 

Õppetöö koolis annab õpilasele vajalikud tööriistad ja teadmised, et kasvada Inimeseks, kes:

 

1.  tunneb Iseennast

2. austab Iseennast ja teisi

3. saab enda ja teistega hästi läbi

4. saab aru universaalsetest seadustest

5. tunneb ära oma anded

6. teab oma vajadusi

7. suudab õppida ja areneda

8. on vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt ja spirituaalselt terve

bottom of page