top of page

KATRI KALDARU

Katri on vinijooga terapeut ja veedamantrate õpetaja. Rakvere Joogakooli asutaja ja juht. Täiskasvanuid õpetab alates 2010. aastast ja lapsi alates 2012. aastast.

 

HARIDUS

2013 Veedamantrate õpetaja tunnistus, Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, India.

2018 Joogaterapeudi tunnistus (2000 tundi), pluss vaatlustunnid, pluss superviseeritavad tunnid, pluss uurimustöö, Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, India. Uurimustöö teemal "Jooga mõju õpiraskustega- ja erivajadustega lastele". Uurimus viidi läbi Eestis.

2023 Edasijõudnute jooga koolitus, India Jooga Assotsiatsioon, KHYF.

MUU

2022 Katri uurimustööd kasutati Vikasa Yoga Pilot Program ( Yoga Sessions for Women with Intellectual Disability), India. GASS. https://gassindia.org/

2023 India Jooga Assotsiatsiooni professionaalne liige. http://www.yogaiya.in/

TEISED LÄBITUD KOOLITUSED

1. Dhyānamālikā - meditatsioon.

2. The Yoga of Hahayoga

3. Aṣṭāga. The Eight Limbs of Yoga

4. Gāyatrī Dhyānam
5. Samantraka Cakra
6. Pātañjala Yogadarśana
7. Navagraha Gāyatrī Dhyānam

8. Embrace Your Heart

9. Samantraka Mudra

10. Samantraka Prāāyāma

11. Nāthamuni's Secrets of Yoga

12. Yoga Rahasya

13. Ādi Śankara’s Yoga Tārāvali

14. Hahayogapradīpikā

15. Śrī Nārāyaa  Upaniat

16. Śrī  Taittirīya Upaniat ( Śīkāvalli, Dvitīya Ānandavalli, Ttīya Bhguvalli)

17. Garbhini. Ettevalmistus lapse tulekuks, lapseootus, aeg peale sünnitust.

18. Mudrās and Bandhas

19. Paritāpa. Yogatherapy and Trauma Care (Joogateraapia ja trauma läbinud inimeste toetamine)

20. Bhagavad- Gītā

-------------------------------------------------------------------

TEEKOND JOOGANI, LÜHIDALT

2003

Alustasin lihtsate joogaharjutustega, mis olid mõeldud rasedatele ja tegelesid kehaga.

 

2009

Peale kahe lapse sündi viis perearst mind kokku Tiina Pakostaga, kes osales  Art of Livingu liikumises ja tegeles Šri Šri Ravi Šhankari õpetuste edasiandmisega (https://www.artofliving.org/). Osalesin mitmetel kursustel ja praktiseerisin selles traditsioonis. Olin nii tänulik, et mul olid praktikad, mida sain tahtmise korral kasutada, et saada puhkust, selget meelt ja jõudu. Samas tundsin ka kahetsust, et ei teadnud nedest varem. Elu oleks olnud palju lihtsam. Kaotatud ajast oli meeletult kahju. Organiseerisin, peamiselt koos Tiinaga, erinevaid üritusi ning olen liikumisega seotud tänaseni. Nii jõudsid Rakvere linna Art of Livingu algajate kursused, Sahaj Samadhi meditatsioon, Ayurveda õpetused ja Swami Jyotirmayah. Viimane külastas Rakvere linna kolmel korral. Viimane külaline oli Kishan Agarwal.

T. Krishnamacharya traditsiooniga ja vinijoogaga tegin tutvust paralleelselt, Kai Rohumäe grupitunnis.

 

2012-2013

Veedamantrate õpetaja, Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation. 2012. alustasin veedamantrate õpetamist, mida teen tänaseni. Veedamantraid olen pidevalt juurde õppinud. Õpetajateks on Radha Sundararajan, M. Desikachar ja K. Desikachar.

2013

Minu poole pöördusid erinevad inimesed erinevate probleemidega ja ma tundsin, et ei oska neid kõiki parimal viisil suunata. Tegin ettepaneku K. Desikacharile

(T. Krishnamacharya pojapoeg) hakata joogateraapiasse vastu võtma eesti lapsi. Ta nõustus ja minust sai meistri õpilane. Minu ülesandeks jäi kohtumiste tõlkimine ja praktikate selgeks õpetamine. Samuti inimestele toe pakkumine peale tundi ja hiljemgi. Ka tänasel päeval on meil mõned ühised õpilased. 

2013 alustasin enda koostatud joogatundide läbi viimist nii grupi kontekstis, kui ka individuaalselt.

2013 alustasin päris oma individuaalpraktika praktiseerimist (joogateraapia kontekstis), mida teen tänaseni.

2013-2015

Teooria õpingud Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, India.

 

2014-2017

Vinijooga terapeut, Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation (2000 tundi).

Uurimustöö teemal “Jooga mõju õpiraskustega- ja erivajadustega lastele” (2018). Uurimus viidi läbi Eestis.

2014 -2021 Rakvere Gümnaasium. Toe pakkumine väikeklassidele läbi jooga ja joogateraapia. Sealhulgas õpiabi.

2018-2021 Rakvere Reaalgümnaasium.  Toe pakkumine väikeklassidele läbi jooga ja joogateraapia. Sealhulgas õpiabi.

 

2019

Erahuvikooli Rakvere Joogakool asutamine ja joogateraapia vastuvõtu avamine Rakveres.

2019- alustasin joogaterapeutidele mõeldud süvaõpet (KHYF).

2022 Viniyoga for Children and Youth asutamine.

veebilehele.jpg

Foto: Merle Paldrok

bottom of page