top of page

VINIJOOGA

Jooga on püsiühendus iseendaga, mis ideaalvariandis toimib terve meie eluaja vältel. Armastus on kõige olulisem. Selleks, et meie armastus kunagi otsa ei saaks on vaja püsiühendust iseendaga. Joogateadus annab meile selle võimaluse. Joogakoolis pakume tervikharidust Iseendast. Tundes enda kõiki tahke, osates neid täiuslikult kasutada kogeme muutumatut armastust, mis on igavene ja surematu.

VINIJOOGA nii nagu seda õpetasid T. KRISHNAMACHARYA ja TKV DESIKACHAR

T. Krishnamacharya perekonna lahkel loal esindame tema, tema eelkäijate ja TKV Desikachari õpetusi. Traditsiooni omapäraks ja erinevuseks teistest on see, et õpetus on indiviidipõhine. Jooga kohandatakse spetsiaalselt Teile, grupi puhul just sellele grupile ning praktikad on ajas muutuvad ja alati vajadustest lähtuvad. See on jooga, mis sobib kõigile, kuna ta aksepteerib iga inimest just sellisena nagu ta antud hetkel on, kõigi oma võimaluste ja võimatustega. 

Patanjali viitab vinijoogale juba esimeses joogasuutras "atha yogānuśāsanam", kus on selgelt öeldud, et jooga on kogemuslik teadus ja seetõttu saab olla ainult inividuaalne, kuna kogemused saavad olla ainult individuaalsed. Tõeliseks arenguks, transformatsiooniks, tervenemiseks vajame just sellist joogat. Esimeses suutras viidatakse ka sellele, et õpetaja peab olema valmis õpetama, andma (omades teemast vajalikke kogemuslikke teadmisi) ja õpilane peab olema valmis õppima, vastu võtma. Mõlemad peavad olema valmis teemale pühenduma nii kauaks, kuni saavutatakse tulemus. 

JOOGA ON TERVIK

Meditatsioon on jooga, mantra on jooga, pranayama (reguleeritud hingamisharjutused) on jooga, vaikus on jooga, toitumisnõustamine on jooga, õiged eluviisid on jooga, eneseanalüüs on jooga, iidsete tekstide tundmine on jooga, energiatöö on jooga. Siin traditsioonis on jooga säilinud oma terviklikul kujul ja me kasutame kõiki tööriistu, mis on antud õpilase või grupi puhul kohased. Näiteks mõjutavad neid valikuid õpilase vanus, elukutse, sugu, aastaaeg, elamistingimused, tervis, energeetiline võimekus ja huvid jne. Joogapraktikad on ajas muutuvad käies ühte sammu meie muutuvate vajaduste, kehade ja eesmärkidega.

Siin on mõned olulisemad jooga vahendid:

- jooga asendid

- reguleeritud, teadvustatud hingamisharjutused

- meditatsioon

- toitumine

- eluviis

- heli

- visualiseerimine

- energeetilised keha lukustamised

- sümboolsed žestid

- juhendatud eneseanalüüs

MIS ON JOOGA PRAKTISEERIMISE OTSENE KASU?

Kui joogat praktiseeritakse regulaarselt võivad avalduda järgmised kasud:

- Ma olen õnnelikum

- Ma olen tervem ja tunnen ennast paremini

- Ma suudan paremini keskenduda ja tähele panna

- Mul on rohkem energiat ja vitaalsust

- Minu sensitiivsus ja vastuvõtlikkus on tõusnud

- Minu libido on tasakaalus

- Minu elukvaliteet on parem

- Minu negatiivsed harjumused ja kalduvused on vähenenud ja mul on uued positiivsed harjumused

- Ma olen iseendaga paremini ühenduses

- Ma tunnen rahu

Kui joogat praktiseeritakse valimatult, suvaliselt ja valesti võib see haiget teha ja tõsiselt inimest vigastada. Seetõttu on väga oluline praktiseerida kompetentse õpetaja juhenduste järgi ja just teile sobivalt.

KUI TIHTI MA PEAKSIN JOOGAPRAKTIKAT TEGEMA?

Tavaliselt soovitatakse joogapraktikat teha iga päev. Joogateraapia puhul võivad olla kasutusel teised sagedused.

KAS MA PEAN OLEMA PAINDLIK?

Üldse mitte. Jooga ei baseeru keha paindlikusel. Jooga tegeleb kogu inimeseks olemisega ja ka need inimesed, kellel on tõsised füüsilised väljakutsed võivad joogast kasu saada.

MIKS TULEKS JOOGAT ÕPPIDA ÜKS-ÜHELE?

Jooga tunneb ära ja tähistab meie erinevusi. Me oleme kõik erinevad, kas siis oma kehatüübilt, potensiaalilt või kaugusest Iseendaga (evolutsioonilt). Ühte inimest ei saa kohelda nagu teist inimest. 

Jooga ei usu standardiseeritud retseptidesse. Jooga eesmärgiks on leida igale inimesele tema lahendus, austates erinevaid aspekte nagu kehatüüp, vanus, amet, aastaaeg, perekonnaseis, elamistinimused, tervis, energeetiline võimekus, huvid jne.

Traditsiooniliselt õpetati joogat üks-ühele ning selleks et hoida ja pakkuda kõrget kvaliteeti ning maksimum kasu praktiseerijale tuleks seda teha ka tänapäeval.

MISSUGUST JOOGASTIILI VALIDA?

Joogastiilid on tänapäeva väljamõeldis ja paljud nendest on rohkem turunduse tarvis, kui väärtuslikud adaptsioonid. Soovitame valida joogastiili, mis on turvaline, mis austab individuaalseid erinevusi ja millel on traditsiooniline ja hästi väljakujunenud süsteem. Soovitatud on süsteem, mis pakub individuaalset tähelepanu ja mentorlust.

VEEL MÕNED ÕPILASTE POOLT KÜSITUD KÜSIMUSED.

MIS ON JOOGA JA SPORDI VAHE?

Jooga on terviklik praktika, mis tegeleb ja keskendub kogu keha toitmisega ja jõustamisega võttes arvesse kõiki tervikliku keha dimensioone. Sport keskendub tavaliselt füüsilisele tugevusele ja kiirusele. Sport on tavaliselt võistlus vastase vastu. Jooga tegeleb iseenda arendamisega. Kuna spordis on tähtis füüsiline tugevus ja väledus, siis see seab teatud ealised ja muud piirangud. Jooga sobib kõikidele vanusegruppidele ja võimekustele. Spordis on tähtis võistlus ja kes on parem, saab uhke olla. Jooga julgustab oma egot vähendama. Sportimiseks on tavaliselt vaja varustust. Jooga jaoks on vaja aega ja kohta.

KAS MA PEAN OLEMA TAIMETOITLANE?

Mitte kuskil klassikalistes joogatekstides pole öeldud, et jooga praktiseerijad peavad olema taimetoitlased. Jooga soovitab, et praktiseerijad järgiksid toitumist, mis vastab nende kehatüübile, eale, seedimisele ja paljudele muudele faktoritele. Osade jaoks võib see tähendada taimetoitlust, teiste jaoks mitte. Siin on oluline märkida, et taimetoitluse all mõeldakse siin toitumist, mis sisaldab piimatooteid ja mett. 

Samas peetakse toidu kvaliteeti ülioluliseks. Jooga usub tarbitava energeetilisse ülekandesse. Kui me tarbime looma või taime, keda on halvasti koheldud saame tema kannatused endale päranduseks.

KAS JOOGA ON RELIGIOON? KAS MA PEAN USKUMA JUMALAT?

Jooga on kindlasti vaime praktika, aga see ei nõua religioosseid uskumusi. Seega ei nõua see ka Jumalasse uskumist. 

Samas, et joogast saada maksimum, peab meil olema vaimne orientatsioon. Selline spirituaalsus tuleb sügavast ühendatuse tundest Iseendaga ja meie potensiaaliga koos vajadusega seda täiel määral väljendada. See hõlmab ka ühendust teistega ja meid ümbritseva keskkonnaga.

Kui joogat praktiseerida täielikult ilma vaimsuseta, siis saab sellest lihtsalt harjutuste kava, millel on ka kasulikud omadused, aga nad avalduvad vähesel määral.

Kasutatud materjalid: Viniyoga, Yoga in the authentic tradition of T. Krishnamacharya and TKV Desikachar. Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation.

bottom of page