top of page
logojpg.png

LASTE-JA NOORTE JOOGAKOOL

TUTVUSTUS
Joogakool on loodud selleks, et anda võimalus lastele ja noortele õppida joogat kõrgel tasemel. Traditsiooniliselt hakatakse joogat õppima umbes 7 aastaselt. Seda tehes kasvavad meile tervemad teismelised (14 aastased) ja tervemad noored (21 aastased). Õppekava on koostatud ideaale silmas pidades, kaasates kõiki joogavõimalusi, mis on eakohased ning teenivad tervikliku inimese kujunemist. Õppekava on üle vaadanud ja heaks kiitnud meie traditsiooni esindav haridusasutus Indias (KHYF).
Lühend KHYF tähistab Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation Indias. Organisatsioon esindab T. Krishnamacharya ja TKV Desikachar õpetusi ning on nende otseste järeltulijate ja perekonnaga tihedalt seotud. T. Krishnamacharya oli B.K.S. Iyengary, Pattabhi Jois ja Indra Devi õpetaja.

 

VUNDAMENT KOGU ELUKS
Sõnum kooli direktorilt: "Joogast võib saada vundament, millelt elada kogu ülejäänud elu. Lühidalt. Jooga on mõistuse seisund ja selles mõistuse seisundis saab võimalikuks armastus. Olles armastuse seisundis saab võimalikuks ühendus hingega (Purušha). Me saame elada oma elu hinge tasandilt. Meie hing saab täita selle elu ülesande (dharma). Mitte keegi pole sündinud põhjuseta. Seega annab jooga meile põhjuse, ühenduse, armastuse, arukuse ja hingeväljenduse. Kõik need ja paljud teised nimetamata omadused moodustavad tugeva vundamendi kogu eluks. Sealt saame elada tervet, täisväärtuslikku, rahuldustpakkuvat elu, olles armastuse seisundis. Namaste!"

 

EESMÄRK

"Jooga" Õppekava peamiseks ülesandeks ja eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele terviklikku haridust Iseendast ja seeläbi pidevat tuge 1-9 klassini. Julgustame õpilasi praktiseerima eakohast iseseisvust, samal ajal olles teadlikud meie kõigi sidususest ümbritseva maailmaga ja üksteisega. Iseseisvuse all mõtleme siin oma tegude eest vastutamist! 

Õppetöö koolis annab õpilasele vajalikud tööriistad ja teadmised, et kasvada Inimeseks, kes:

1.  tunneb Iseennast

2. austab Iseennast ja teisi

3. saab enda ja teistega hästi läbi

4. saab aru universaalsetest seadustest

5. tunneb ära oma anded

6. teab oma vajadusi

7. suudab õppida ja areneda

8. on vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt ja spirituaalselt terve

 


ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Meie koolis on võimalik õppida põhiõppes või individuaalõppes.

                                                                        PÕHIÕPE
Õppekava sisu on jaotatud 9 aasta peale. Need 9 aastat on omakorda jaotatud kolmeks tasemeks. 1-3 on algtase, 4-6 on keskmine tase ja 7-9 on põhitase. Läbides kõik tasemed on käes ka põhiharidus jooga erialal. Õppekava on kirjutatud spetsiaalselt lastele ja noortele võttes arvesse nende iga ja erinevaid väljakutseid, mida tänapäeva maailm neile esitab. Näiteks koolielu, teismelise aastad, suhted, eksamid, planeedi olukord jne. 

ÕPPEAINED
1. INDIVIDUAALNE TUND
Kõik õpilased saavad osaleda individuaalsetes tundides, mis moodustavad ülejäänud õpingutele selgroo. Vanemad, klassijuhataja ja ka teised vajalikud inimesed saavad nendesse tundidesse panustada (lapsevanema loal). Nendes tundides luuakse tugev side õpilase ja õpetaja vahel. Vajadusel saavad siin osaleda pereliikmed. Tundide sisu ei kuulu jagamisele ja hindamist ei toimu.
2. GRUPITUND
Grupitunnid moodustavad kõige õpitu praktilise osa. Grupitunnid algavad esimesel aastal ja lõppevad kuuendal aastal.
3. TEOORIA
Teooriaga alustame teisel aastal ja lõpetame kaheksandal. Käsitleme väga palju erinevaid teemasid, mis on kõik rakendatavad ka igapäevaelus. Peamisteks läbivateks teemadeks on vaimne ja füüsiline tervis oma ideaalvormides ja kuidas lahendada erinevaid esilekerkivaid probleeme.
4. VEDA ADHYAYANAM
See on õpetus helist. Laulame peamiselt mantraid, mis on pärit Veedadest. Samuti Kavacame (kaitsemantraid), tervendava mõjuga helisid, puhastava mõjuga helisid jne. Alustame teisel aastal.
5. PRANAYAMA JA MEDITATSIOON
Selle õppeainega alustame 6 aastal. Teadlikud, reguleeritud hingamisharjutused moodustavad möödapääsmatu ja vajaliku ettevalmistuse meditatsiooniks.

DSCF0891_edited.jpg

Individuaaltund

Web image Šiva suutrad_edited.png

Veda Adhyayanam

Children in Yoga Class

Grupitund

web image _Emaläte_.jpg

Pranayama

Web image traditsioon.jpg

Teooria

Meditation

Meditatsioon

HINDAMINE JA KOHUSTUSLIKUD PROJEKTID

1. HEATEGEVUSPROJEKT. Juba esimesel aastal oodatakse õpilastelt heategevusprojekti. Seda võib teha koos vanemaga, sõbraga ja hiljem ka üksi. Selline projekt käib igal aastal õppetöö juurde. Projekti mõte on julgustada õpilasi tegema reaalselt midagi head ootamata selle eest tasu. Isegi mitte "Tänan." See on hädavajalik oskus, et suuta kedagi armastada.

2. JÄRK-JÄRGULINE ENESEKINDLUSE KASVATAMINE Alates teisest õppeaastast oodatakse, et õpilased on suutelised tegema oma individuaalset praktikat grupitunnis. Kolmandal õppeaastal palutakse õpilasel viia läbi joogatund oma grupis. Neljandal õppeaastal palutakse õpilasel viia läbi jooga tund väljaspool oma gruppi. Viiendal ja kuuendal õppeaastal palutakse õpilasel disainida ise praktika ja viia tund läbi väljaspool oma gruppi ja kooli. See toimub siiski õpetaja juhenduse ja järelvalve all.

3. HINDAMINE Teooriat hinnatakse numbriliselt 1-5. Praktilisi oskusi hinnatakse kirjeldava hindamisega.

 

ÜRITUSED, TÖÖTOAD, LAAGRID

Õpilastelt oodatakse, et nad osalevad üritustel. Nendeks võivad olla nt. ühised piknikud, kokkusaamised, meditatsioonid, ühislaulmised, kohtumisõhtud, ekskursioonid jne. Näiteks on meil olnud töötuba Lilleorus, kus kohtusime ja laulsime koos Radha Sundararajaniga ning tutvusime Lilleoru koolihoone ja pargiga. Ühismeditatsioonide näol oleme panustanud teemadesse nagu "Lendorava kaitseks", "Toidupank", "Rakvere Loomade Varjupaik", "Isad" ja paljud teised. Oma tegemistest on käinud meile rääkimas ka jalgpallitreener, noor jalgpallur, noor krossisõitja ja teised.

Töötoad on tavaliselt ühepäevased intensiivõpped valitud teemal. Teema võib olla valitud õpilaste, lastevanemate või õpetaja poolt eeldusel, et see ei lähe vastuollu jooga põhimõtetega. Näiteks on meil olnud "Loovtantsu töötuba", "Tšakrate töötuba", "Meelte töötuba", "Loomuliku sünni" töötuba jne.

Laagrid võivad olla ühepäevased, päevalaagrid või ka nädalased ja pikemad laagrid. Laagrid annavad õpilastele hea võimaluse omavahel pikemalt suhelda ja rohkem sõbruneda. Samuti aitavad nad kaasa iseendaks jäämise julguse kasvamisele, mis tavaühiskonnas on väga raske. Laagrites võib olla joogatunde ja töötubasid, aga ka teisi tegevusi, mis on õpilaste endi või õpetaja poolt valitud. Laager võib olla ka viis, kuidas korraldada intensiivõpet mõnel valitud teemal, näiteks Patanjali joogasuutrad või muud sellist, mis on vajalik joogaõpetajate paberite saamiseks.

Üritustel, töötubades ja laagrites osalemine läheb ka tunnistusele kirja.

INDIVIDUAALÕPE

Jooga õppekava saab läbida ka individuaalõppe vormis. Individuaalõpet rakendatakse andekate õpilaste puhul, erivajadustega õpilaste puhul või mõnel muul põhjusel. Väga tihti on erivajadusega või õpiraskusega lapsel mõni erakordne anne. Samuti võib olla väga andekal lapsel raske ühiskonnaga kohaneda, kuna tõeliselt andekad inimesed on teistmoodi. Nad pole keskpärased ja neil võib olla raske kuhugi kuuluda või isegi paeluvat vestluspartnerit leida.

Individuaalõpe sobib ka lastele, kellel on mõni füüsilise või vaimse tervise mure, käitumishäire, kiusamisega seotud teemad jne. Samuti ka neile, kes soovivad mingit teemat sügavuti õppida. Näiteks veedade laulu, joogasuutraid, tšakraid, asanaid, teadlikku hingamist, meditatsiooni jne.

Individuaalõppes on õppekava üldised eesmärgid samad, mis põhiõppes.

Andekate õpilaste puhul lisanduvad:

1. annete ja huvide parem mõistmine, arendamine ja rakendamine

2. väljundite leidmine

3. toimetulek vaimse, intellektuaalse, sotsiaalse ja emotsionaalse üksindusega

4. toimetulek igavusega tavakooli klassiruumis

5. eneseusu, eneseväljendamise ja enesekindluse tugevdamine

6. koostöö perekonnaga, õpetajatega, kooliga

7. koostöö erinevate organisatsioonidega, mis toetavad andekaid lapsi

8. koostöö huvikoolide, koolide, ülikoolidega nii Eestis kul ka rahvusvahelisel tasandil

Erinevate vajadustega õpilaste puhul lisanduvad:

1. vajadusega hakkama saamine

2. tugevuste üles leidmine ja arendamine

3. õpiraskuste puhul, õpiraskuse põhjuse välja selgitamine ja võimalusel kõrvaldamine ja/või vähendamine

4. toimetulek üksindusega

5. toimetulek väljastpoolt tulevate negatiivsete hoiakutega

6. koostöö perekonna, kooli, õpetajatega

KAS MINU LAPS ON INDIVIDUAALÕPPEKS VALMIS?

Juhul, kui õpilasel on väga tõsised käitumisprobleemid, depressioon, vaimse tervise mured, traumast taastumine või mõni tõsine haigus, soovitame alustada joogateraapiast.

Tutvustuse leiad siit: https://www.rakverejoogakool.com/joogateraapia

ÕPPEPROTSESS

Individuaalõppes püstitatakse eesmärgid igal sügisel üheks õppeaastaks iga õpilase puhul eraldi. Kevadel hinnatakse, kas ja mil määral on eesmärgid täidetud. Eesmärgid püstitatakse lapse, noore, vanema, õpetaja, mõne muu spetsialisti koostöös. Kes täpselt eesmärkide püstitamisel osalevad sõltub noore või lapse ja perekonna soovist. Vahel, kui edasiminek on kiirem ja eesmärgid täidetud, püstitatakse uusi eesmärke mitu korda aastas.

ÕPPEAINED

Õppeained on väga varieeruvad ja põhinevad rangelt õpilase vajadustel ja/või huvil. Üldjuhul rakendatakse samu õppeaineid, mis põhiõppe puhul. Kui mõni õppeaine on tavakoolis raske, siis võib programmi lisanduda see konkreetne õppeaine. Kui õpilasel on huvi õppida näiteks inglise keelt, siis lisandub inglise keel.

HINDAMINE

Individuaalõppes formaalset hindamist ei ole. Vanemale antakse kirjalik või suuline tagasiside. 

Erandkorras oleme väljastanud tunnistusi, mis näitavad, et konkreetne õpilane on õppinud ära need hingamistehnikad, need mantrad, selle taseme inglise keele jne. Samuti, kui oleme avastanud mõne ande, mida võiks edasi arendada või vähemalt arvesse võtta.

ÜRITUSED, TÖÖTOAD, LAAGRID

Siin on meil samad ootused, mis põhiõppe puhulgi. Samas oleme teadlikud, et osad õpilased tunnevad end seltskonnas ebamugavalt ja seega sõltub osalemine õpilase oma tunnetusel ja me austame seda.

HUVIRINGID

Huviringidest saad lähemalt lugeda siit: https://www.rakverejoogakool.com/huviringid

NÄITEID INDIVIDUAALTUNDIDEST

Tavaliselt on enamus tunde toimunud siseruumides. Viimasel, ebatavalisel koroonaajal, oleme olnud tavalisest rohkem õues. Siin on mõned toredad näited meie tundidest. Mõne lapse jaoks on loodus see, mis pakub hinge rahu. Mõni vaimustub tehnikast, teine loomadest. Kolmanda jaoks on just suusatamine ja koosveedetud aeg see, mis pakub tuge.

20200805_140835 copy.jpg
20201117_142131 copy.jpg
20201018_105057 copy.jpg
20210104_134001 copy.jpg
bottom of page