top of page

Pranayama koolitus 1 osa

Pranayama koolitus 1 osa
oktoober 2023 - mai 2024

Eesmärk:

Pranayama koolituse eesmärk on laiendada osalejate teadmisi joogateaduses kasutatavatest energiajuhtimismeetoditest ning anda praktiline kogemus erinevatest pranayamadest ning nende kasutamisest töös keha, emotsioonide, mõtete ja energiatega.

Sihtrühm:

Sobib kõigile, kes soovivad iseennast paremini tunda.

Neile, kes soovivad meetodeid kasutada omaenda isiku arendamiseks, vaimse ja füüsilise tervise probleemide ennetamiseks või leevendamiseks.

Neile, kes soovivad õppida pranayama juhendajaks, joogaõpetajaks, joogaterapeudiks.

Maht
181 (tõend)

Õppevorm
põimõpe

Toimumiskoht
Rakvere/zoom

Hind
240€ (tõend)

Õppejõud
Katri Kaldaru

Õppekava rühm
Isikuareng

Õppekeel
Eesti

Pranayama koolituse 1 osa õppekava ja info

Toimumisaeg 27.10.2023-19.05.2024

Maht

Tõend : 181 tundi (21 tundi auditoorset, 160 tundi iseseisvat praktiseerimist)

Toimumiskoht Rakvere Linn

Toimumiskoha info Kastani pst. 12, õppeklass

Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Toimumise ajakava ja lisainfo 

27.10.2024 kell 18.30-20.30

26.11.2024 kell 10.00-12.00

10.12.2024 kell 10.00-12.00

21.01.2024 kell 10.00-12.00

25.02.2024 kell 10.00-12.00

17.03.2024 kell 10.00-12.00

14.04.2024 kell 10.00-12.00

19.05.2024 kell 10.00-12.00

Õppevorm põimõpe

Õppekeel eesti keel

Õppejõud Katri Kaldaru

Õppejõu kvalifikatsioon või õpi-ja töökogemuse kirjeldus

joogaterapeut (KHYF), joogaõpetaja (IYA), pikaaegne töö erinevates koolides ja erapraksises

Hind (ei lisandu käibemaksu) 240€

Täiendusõppeprogramm on seotud pranayama juhendaja ja joogaõpetaja koolitusega

Sihtrühm 

Sobib kõigile, kes soovivad iseennast paremini tunda.

Neile, kes soovivad meetodeid kasutada omaenda isiku arendamiseks, vaimse ja füüsilise tervise probleemide ennetamiseks või leevendamiseks.

Neile, kes soovivad õppida pranayama juhendajaks, joogaõpetajaks, joogaterapeudiks.

Maksimaalne osalejate arv 25

Õppekava rühm isikuareng

Eesmärk

Pranayama koolituse eesmärk on laiendada osalejate teadmisi joogateaduses kasutatavatest energiajuhtimismeetoditest ning anda praktiline kogemus erinevatest pranayamadest ning nende kasutamisest töös keha, emotsioonide, mõtete ja energiatega.

Õpingute alustamise tingimused Enesearengugks alates 16 eluaastast, õpetajaks alates 18 eluaastast.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

- oskab vastavalt probleemile ja eesmärgile valida sobivad pranayama meetodid;

- oskab eristada oma süsteemi erinevaid väljundeid ja vastavalt väljundile valida sobivad meetodid ja neid meetodeid ajas ohutult muuta;

- oskab siduda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi erinevate pranayamade kasutamisel.

Sisu

Ülevaade pranayamade kasutamisest erinevate eesmärkide saavutamisel ja probleemide lahendamisel. Pranayamade kasulike omaduste tutvustamine. Pranayamade koostamise põhireeglid, hingamisvalemite kasutamine, alguspunkti määramine, ohutus. Praktiline kogemus erinevate pranayamade praktiseerimise läbi.

Õppematerjalide loend Töövihik, loengud on järelkuulatavad.

Nõuded lõpetamiseks Tõend (osalemine tundides, 90%). Puudutud mooduleid saab järgi teha järgmises grupis.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Tõend 

Hindamismeetodid Tõend

Hindamiskriteeriumid

Õpilane suudab praktiseerida moodulis 8 etteantud praktikat.

Väljastatav dokument Tõend

Täiendav info Katri Kaldaru, info@rakverejoogakool.com, tel 56478965

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 5

Õppekorralduse alused.

1. Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

Vastuvõtu tingimused.

Õppija peab olema vähemalt 16 aastane. Pranayama juhendajaks või joogaõpetajaks saab edasi õppida alates 18 eluaastast.

Õppija peab koolitusele registreerumiseks täitma registreerimise ankeedi.

Koolitaja annab õppijale teada registreerimise kättesaamisest ja kinnitab õppekoha ühe nädala jooksul. Kuu aega enne koolituse algust saadetakse meeldetuletuskiri. 

Koolitusest loobumine. Koolitusest loobumiseks või õpingute katkestamiseks tuleb sellest teada anda kirjalikult info@rakverejoogakool.com.

Kui õppija katkestab õpingud, siis talle tõendit ei väljastata. Õppijal on võimalus õpinguid jätkata 5 aasta jooksul peale katkestamist.

Koolitusest välja arvamine. 

Koolitusasutusel on õigus õppija koolitusest välja arvata, kui viimane ei järgi koolitusasutuses kehtivaid reegleid; ei ole tasunud õppemaksu; ei ole koolitusele tulnud.

​2. Õppetasu maksmise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

 Õppetasu maksmine.

Peale registreerimist saadetakse õppijale e-kirja teel arve ja õppija tasub arve ülekandega.

Arvet on võimlik tasuda ka osamaksetena, kui selles on eelnevalt kokku lepitud.

Õppija loetakse registreerunuks, kui arve on tasutud.

Õppematerjalid (töövihik, loengute salvestused) on hinna sees.

 

Õppetasu tagastamine.

Õppetasu tagastatakse, kui koolitus jääb ära koolitusasutuse või vääramatu jõu tõttu.

Koolituse katkestamise puhul õppetasu ei tagastata.

​Kvaliteedi tagamise alused.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Õppekavade loomisel on arvestatud India Joogaühingu ja Maailmaterviseorganisatsiooni joogaõpetajatele kehtestatud nõuetega.

Samuti on arvestatud sellega, et õppija võib hiljem joogaterapeudiks õppida.

Õppekavad vaadatakse üle üks kord aastas.

2. Õppekeskkonna kirjeldus.

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Koolitajal peab olema joogaõpetaja väljaõpe (vähemalt 500 tundi) ja vähemalt 5 aastat tundide andmise kogemust. Koolitaja peab ise joogat praktiseerima.​​

4. Koolituse kohta tagasiside kogumise kord.

Koolituse lõpus kogutakse õppijatelt tagasisidet küsimustikuga. Kogutud infot arvestatakse koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tõstmisel.​

bottom of page